Interne begeleiding

In verband met de grootte van de school zijn er twee intern begeleiders aangesteld.
Juf Ria de Waardt is intern begeleider van de onderbouw (de groepen 1 t/m 3) en juf Joanne Pennewaard is dit voor de bovenbouw (de groepen 4 t/m 8). In de periode maart tot juli 2021 is juf Joanne met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij wordt in de periode vervangen door juf Gerdien Muit.

De intern begeleiders...
... begeleiden de onderwijskundige vernieuwingen van de school
... voeren overleg met de leerkrachten en ouders over de vorderingen van leerlingen met aangepaste onderwijsbehoeften
... sturen de Remedial Teaching aan met betrekking tot het uitvoeren van ondersteunende zorg
... beheren het leerlingvolgsysteem ParnasSys op het gebied van zorgnotites en documenten,
... onderhouden contacten met andere IB’ers binnen de PCPO en de Krimpenerwaard
... hebben regelmatig overleg met de directeur, waarbij zij de directeur adviseren inzake kwaliteitszorg, leerlingenzorg, etc.