Organisatie

Functies                                               

Taken

Schooldirecteur

Eindverantwoordelijk voor het gehele schoolgebeuren. Vormt samen met de locatieleider het managementteam.

Locatieleider

Mede verantwoordelijk voor het gehele schoolgebeuren en aanspreekpunt bij afwezigheid schooldirecteur.

Intern Begeleider

Verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg.

Groepsleerkracht

Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep

Remedial Teacher

Begeleidt kinderen individueel of in groepjes.

Onderwijsassistent

Geeft ondersteuning aan leeractiviteiten in de groep.

Informaticacoördinator

Verantwoordelijk voor het technische goed functioneren van ict-systemen, applicatiebeheerder, contacten met beheerpartijen implementeren van ict-ontwikkelingen in dienst van de ontwikkeling van het kind.