Identiteit

Onze school maakt deel uit van de stichting PCPO Krimpenerwaard. Deze stichting verzorgt christelijk onderwijs in 6 plaatsen van de gemeente Krimpenerwaard vanuit de kernwoorden identiteit en kwaliteit.

In het identiteitsdocument staan richtlijnen om onze identiteit gestalte te geven in het dagelijkse werk op onze school.
Met behulp van dit document willen wij vooral met elkaar in gesprek blijven over de identiteit van onze school. Dat gesprek vindt plaats in directie, team, en met ouders van de schooladviesraad.