Ouderportaal ParnasSys

Onze school maakt voor de administratie en het leerlingvolgsysteem gebruik van ParnasSys.

Als school streven we naar openheid en transparantie over ons handelen en werken met uw kinderen, die aan ons zijn toevertrouwd. In het kader van ontsluiten van informatie heeft u recht op inzage in de gegevens over uw kind.
Hier vindt u informatie over uw kind(eren).

Heeft u een vraag of bent u uw inloggegevens kwijt, vul dan het formulier "Stel uw vraag in".

De wijze waarop de ouders hierin inzage krijgt staat de school vrij. Door het MT is besloten dat we dit doen middels een aparte module, die in ParnasSys is geïntegreerd, hierdoor ontstaat er geen extra werk voor de leerkracht.
Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders en/of verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te kunnen bekijken. Het gaat hier om door ons geselecteerde gegevens. Deze informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys.

De locatie van het ouderportaal is https://ouders.parnassys.net. Verzorgers kunnen inloggen met de inloggegevens die zij via e-mail zullen ontvangen.
Het portaal kent een aantal onderdelen. De weergave van informatie op het portaal is afhankelijk van de instellingen die wij in ParnasSys maken. Zo heeft u inzage in het rapport, verslag van de gesprekken ed.