Aanvragen verlof

Voordat u verlof aanvraagt, vragen we u zich allereerst goed op de hoogte te stellen van hetgeen wel en niet onder geoorloofd verlof valt. We verwijzen u hierbij naar onze Schoolgids paragraaf 4.6.

De directeur van de school is verantwoordelijk voor het juist registreren van het schoolverzuim. Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Voor het aanvragen van verlof kunt u hiervoor een formulier downloaden: