PCPO

Vereniging PCPO Krimpenerwaard-geloof in onderwijs


De Koningin Wilhelminaschool valt sinds 1 augustus 2005 onder de Vereniging ‘Protestants Christelijk Primair Onderwijs’ in de Krimpenerwaard, afgekort ‘PCPO Krimpenerwaard’. Deze vereniging is ontstaan door een fusie van zes protestants christelijke schoolverenigingen uit Bergambacht, Gouderak, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan de IJssel en Schoonhoven. Onder de vereniging vallen in totaal 8 scholen. Er zijn in totaal circa 160 personeelsleden werkzaam. Ongeveer 1550 leerlingen bezoeken één van de 8 scholen.

PCPO Krimpenerwaard - geloof in onderwijs

Onze school maakt deel uit van de vereniging PCPO Krimpenerwaard. Deze vereniging verzorgt christelijk onderwijs in 6 plaatsen van de gemeente Krimpenerwaard vanuit de kernwoorden identiteit en kwaliteit.

Missie

De vereniging PCPO Krimpenerwaard heeft als doel ‘het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de toekomst waarborgen van kwalitatief hoogwaardig protestants-christelijk basisonderwijs’. Basis en uitgangspunt van ons onderwijs vormen het reddende en verlossende werk van Jezus Christus.

Visie

Voor de scholen van de PCPO Krimpenerwaard is ieder kind uniek. Kinderen worden gestimuleerd om hun van God ontvangen talenten te leren gebruiken in dienst van anderen en van de samenleving. Er wordt goed voor hen gezorgd, ze worden door de leerkrachten gekend en met liefde omringd.

Identiteit

Levensbeschouwelijk

– Wij willen onze leerlingen vertrouwd maken met de Bijbel als Gods woord en de daarop gebaseerde christelijke waarden en normen.

Pedagogisch

– Wij creëren een veilige, sfeervolle en uitdagende werk- en leeromgeving, waarin structuur geboden wordt en leerlingen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen.

Didactisch

– Wij bieden gedegen onderwijs t.a.v. kennis en vaardigheden van onze leerlingen.

Maatschappelijk

– Onze scholen staan midden in de samenleving  en stellen zich open voor nieuwe ontwikkelingen.

Lees en kijk verder op de website www.pcpokrimpenerwaard.nl

Bestuur vereniging
Het bestuur van de vereniging bestuurt op hoofdlijnen en heeft de operationele leiding in handen gegeven van een professioneel interim-bestuurder de heer G. Tissink. De directeur- bestuurder wordt in zijn werk ondersteund door een stafbureau. Het stafbureau van de vereniging is gevestigd in Bergambacht. Het adres is: Hoofdstraat 69a, 2861 AL. Telefoon: 0182-350870. E-mail info@pcpokrimpenerwaard.nl.

Op het stafbureau worden allerlei zaken, zoals huisvesting, financiën en personeel, gecoördineerd.
De directeur-bestuurder nodigt ongeveer één maal per maand alle schooldirecteuren uit om beleid op elkaar af te stemmen en elkaar te ondersteunen. Hierbij wordt er onder andere gesproken over integraal personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid.
Het bestuur van de vereniging “PCPO Krimpenerwaard” bestaat uit 7 leden. Uit elke plaats komt ten minste één lid. De namen van de bestuursleden zijn vermeld in de jaargids.

Het organogram (download) laat zien hoe de Vereniging georganiseerd is.