Identiteit

Onze school maakt deel uit van de vereniging PCPO Krimpenerwaard. Deze vereniging verzorgt christelijk onderwijs in 6 plaatsen van de gemeente Krimpenerwaard vanuit de kernwoorden identiteit en kwaliteit.

Dit document bestaat uit drie onderdelen, te weten:
1. De identiteitsverklaring van de vereniging „PCPO Krimpenerwaard‟
2. De visie en doelen met betrekking tot identiteit van de „School met de Bijbel‟.
3. De identiteitsnota, waarin richtlijnen staan om onze identiteit gestalte te geven in het dagelijkse werk op de „Koningin Wilhelminaschool‟.
Met behulp van dit document willen wij vooral met elkaar in gesprek blijven over de identiteit van onze school. Dat gesprek vindt plaats in directie, team, maar ook met ouders