Rekenen in groep 3

Getallenlijn

Tijdens de rekenles oefenen we veel met de plek van het getal op de getallenlijn, wat is meer en minder. We hadden ook een rekenles over meten, wat is korter en wat is langer. We mochten toen ook even meten met een liniaal. Op de foto's ziet u de kinderen voorwerpen in de klas en elkaar meten.

rekenenmeten1
rekenenmeten2
rekenenmeten3
rekenenmeten4