Gastles Compassion

De kinderen en de leerkrachten wilden graag meer weten over onze sponsorkinderen. Daarom kwam Berthilda Northausen bij ons op school om gastlessen te geven. De instroomgroep en groep 1 en 2 hoorden meer over Ermen. Groep 3 en 4 hoorden meer over Maria en groep 5-8 over Cherifatou. Bij groep 1-4 werden de verschillen tussen arm en rijk uitgelegd. Groep 5 - 8 werd uitgedaagd met een quiz. De gastlessen werden met veel enthousiasme gegeven.

5-8 (5)
1-2 (3) geroteerd
3-4 (4) geroteerd
Bertilda (1) geroteerd
Bertilda (2) geroteerd